Lön

Löneredovisning är ett komplext område som många gånger kan upplevas som ett stressmoment. Ta hjälp av oss och säkerställ en trygg och effektiv lönehantering.

Outsourcing – tryggt och tidseffektivt företagande med lönekonsulter 

En väl fungerande lönehantering är viktig för både ditt företag och den anställde. Samtidigt kan löneprocessen ofta upplevas som svår och tidskrävande. Med oss som samarbetspartner har du tillgång till lönepersonal med rätt kompetens och kunskap om aktuella lagar, kollektivavtal och regler inom lönehanteringen. 

Anpassat efter dina önskemål

Vi hjälper dig med hela eller delar av ditt företags lönehantering. Tillsammans går vi igenom ditt företags behov och dina önskemål och skräddarsyr sedan en lösning som passar dig och din verksamhet.

Slipp krångliga och tidskrävande moment

Vi erbjuder en komplett lönehantering från lönekörning till utbetalning, rapportering av statistik och pension samt rådgivning kopplat till lön och semester.

Lönehantering
Rapportering

Kontaktpersoner

Maria Ahlqvist
Auktoriserad redovisningskonsult / Lönekonsult
maria.ahlqvist@vrev.se
070 - 777 24 49
Behöver du hjälp med någon ekonomitjänst? Kontakta oss så tittar vi på en lösning som passar dig.